Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

TEAM SL Flight Dispatch at Gulf
10 Donors
LKR 107,500 Donated
List of Donors
  • Darshana Kasthurisinghe
  • Dimuthu Sampath
  • Lahiru De Vas Gunawardena
  • Leonard Fernando
  • Madusha Fernando
  • Niluk Hettiarachchi
  • Priyankara Fernando
  • Rajitha Jayasuriya
  • Sidath Fernando
  • Zihar Thahir