Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Shenul Lihansa Ariyarathne
LKR 15,000 Donated